Cine deține suveranitatea într-un stat? Cum se împarte puterea în mod legitim între instituții?

 România este un stat democratic în care, conform Constituției, puterea este împărțită pe baza principiului separării și echilibrului puterilor în stat. Astfel, puterea executivă este exercitată de către Guvern și Președinte, puterea legislativă aparține Parlamentului, iar cea judecătorească mai multor instanțe judecătoreşti. Acest principiu îşi are originea în perioada Iluminismului, fiind enunțat pentru prima dată de filozoful francez Montesquieu. La baza conceptului de separare a puterilor în stat se află evitarea unei acumulări de putere în mâinile unei singure persoane sau instituţii şi dorința de îmbunătățire a mecanismelor de guvernare, prin crearea unui proces de colaborare şi verificare reciprocă.

 Puterea executivă – Guvernul și Președintele

Guvernul este organul executiv al României care, în conformitate cu programul său de guvernare, asigură realizarea politicii interne şi externe a României şi exercită conducerea generală a administrației publice centrale. Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alți membri. Aceștia îşi exercită mandatul începând de la data depunerii jurământului până la pierderea susținerii Parlamentului, până la data validării următoarelor alegeri parlamentare generale sau prin demisie.

Puterea legislativă – Parlamentul

Parlamentul este forul reprezentativ suprem al României, reprezentând unica autoritate legiuitoare a ţării. Membrii Parlamentului sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de patru ani. Parlamentul are o structură bicamerală, fiind alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat.

Funcţia principală a Parlamentului este aceea de a dezbate şi adopta legi, hotărâri şi moțiuni, în urma obținerii unui vot de aprobare din partea majorității membrilor. Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile lor politice, exprimate în timpul mandatului, astfel beneficiind de imunitate politică.

Puterea judecătorească – instanțele judecătorești

Justiția se înfăptuiește în numele legii, fiind unică, imparțială şi egală pentru toţi. Aceasta se realizează prin Înalta Curte de Casație şi Justiție şi prin celelalte instanțe judecătoreşti (tribunale, judecătorii şi curți de apel). Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii.

Garantul independenței justiției este Consiliul Superior al Magistraturii. În ceea ce privește căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești, acestea pot fi exercitate de părțile interesate și Ministerul Public. În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertățile cetăţenilor. Ministerul Public îşi exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete.

Guvernul României

Adresă: Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti, cod postal 011791
Program:
 luni – vineri: 08:30-16:30

Telefon021 314 34 00 – interior 1006
Adresă de e-mail:drp@gov.ro
Adresă web: www.gov.ro

Nota autorilor

Info.gov.ro și ghidul informativ se adresează atât persoanelor care cunosc deja principiile de funcționare a statului nostru, dar mai ales celor care vor să afle mai multe cu privire la sistemul democratic din România. Am încercat să explicăm într-o manieră simplă și la îndemâna oricui mecanismele principale prin care funcționează statul român, rolul instituțiilor și relațiile care există între acestea. Dorința de a informa corect oamenii a generat ideea de a lucra chiar noi, internii, la un proiect dedicat tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, de nivelul de instruire sau de funcție. Info.gov.ro reprezintă un proiect drag echipei Internship Gov 2019, proiect care sperăm să evolueze și să atragă cât mai mulți cititori, împlinindu-și astfel menirea de a oferi răspunsuri celor mai multe întrebări ale cetățenilor despre statul în care trăiesc.